Jak wybrać odpowiedniego chirurga plastycznego ?

Poprawianie urody w klinikach chirurgii estetycznej stało się tak samo naturalne, jak dbanie o piękny uśmiech w gabinecie stomatologicznym. Pragniemy być bardziej atrakcyjni, piękniejsi, młodsi.

Jak wybrać odpowiedniego chirurga plastycznego?
Każdy pacjent potrzebuje indywidualnego podejścia, dlatego bardzo ważna jest wzajemna relacja i zaufanie, jakim obdarzają się obie strony. Pacjent musi mieć przekonanie, że ten lekarz dokona wszystkiego, co można, aby osiągnąć zamierzony cel. A lekarz ufa pacjentowi, że ten będzie przestrzegał wszystkich zaleceń, które wyda, by zredukować ryzyko związane z zabiegiem i zoptymalizować wynik leczenia.

Na co zwrócić uwagę podczas rozmowy z lekarzem?
Chirurg w trakcie rozmowy z pacjentem powinien wysłuchać informacji na temat tego, czego pacjent oczekuje i jakiej chce dokonać zmiany, dowiedzieć się wszystkiego na temat innych chorób, które mogą wpływać na przebieg zabiegu lub jego wynik. Należy uściślić, czy pragnienia i oczekiwania pacjenta są możliwe do zrealizowania. Czy obie strony myślą podobnie.

Czego powinniśmy dowiedzieć się od chirurga?
Lekarz powinien omówić z pacjentem jego stan zdrowia, możliwości leczenia, okres rekonwalescencji i związane z tym ograniczenia i zalecenia. Konieczne jest poinformowanie pacjenta bardzo wnikliwie o ryzyku i możliwych powikłaniach. Pacjent musi mieć świadomość, że lekarz nie zagwarantuje, że nie przytrafią się niepowodzenia. Każde działanie niesie ze sobą jakieś ryzyko nieosiągnięcia idealnego wyniku i pacjent musi o tym wiedzieć. Nie chodzi o to, żeby pacjenta straszyć, ale żeby pacjent miał świadomość tego, co mu grozi i jakie mogą być konsekwencje. Jest to ważne, ponieważ jeżeli coś takiego się zdarzy, pacjent jest na to przygotowany i nie ma żalu do lekarza o to, że obiecał, że będzie cudownie, a tak nie jest. Lekarz zazwyczaj stara się poprawić niedoskonały efekt zabiegu i nie powinien zostawić pacjenta z tym problemem samego.

Gdzie szukać odpowiedniego chirurga?
Poszukiwania powinno się rozpocząć od sprawdzenia kwalifikacji, by nie trafić na kogoś, kto wykonuje te zabiegi, nie ukończywszy odpowiedniej specjalizacji. Fakt, czy dany lekarz posiada specjalizację chirurgii plastycznej łatwo sprawdzić na stronach Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej lub regionalnych izb lekarskich.